Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně dat

Srdečně Vás vítáme na našich webových stránkách. Váš zájem o naše webové stránky nás těší. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Naše ustanovení na ochranu osobních údajů jsou v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (EU DS GVO) a v souladu s ustanoveními na ochranu osobních údajů, které jsou specifické pro danou zemi a platí pro společnost Zapf Creation AG. Proto nám věnujte chvilku a přečtěte si informace k naší ochraně osobních údajů. Ty Vám vysvětlí, jaké údaje zaznamenáváme prostřednictvím našich webových stránek, k čemu je používáme a jaké možnosti volby máte. Odpovědným místem ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů je Zapf Creation AG, poštovní adresa: Mönchrödener Str. 13, 96472 Rödental, Německo.

Předmět ochrany osobních údajů

Předmět ochrany osobních údajů jsou údaje vztahující se k osobám. To znamená podle článku 4, 1. EU DS GVO všechny údaje, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména přiřazením nějakého označení (například jména, identifikačního čísla), údajů o poloze nebo stanovišti, online označení nebo jedné či několika zvláštních charakteristik, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu fyzické osoby.

Mezi ně patří například údaje jako jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, případně ale také data o používání – například Vaše IP adresa.

Sběr údajů

Při návštěvě našich webových stránek od Vás zpravidla nepotřebujeme žádné osobní údaje. Dozvíme se pouze informace o názvu Vašeho poskytovatele internetových služeb a o webových stránkách, které u nás vyvoláte. Přitom pro nás zůstáváte jako uživatel internetu anonymní, protože tyto informace vyhodnocujeme pouze ke statistickým účelům (například počet vyvolání jednotlivých webových stránek).
Osobní údaje, které překračují uvedený rozsah, jako například Vaše jméno, Vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, které nám sdělíte například v rámci dotazu na kontakt nebo v rámci našeho trhu pracovních míst e-mailem, zpracováváme pouze k těmto účelům.
Jaké osobní údaje přitom předáte ke zpracování odpovědným osobám, vyplývá ze zadávací masky kontaktního formuláře resp. zahrnuje pouze údaje, které nám sami sdělíte v rámci e-mailu.
V současnosti se data přenášejí ještě nešifrovaná, takže nelze vyloučit možnost, že si předmětné údaje přečtou během jejich přenosu také neoprávněné osoby. Existuje však možnost využít alternativní komunikační cesty (například poštovní zásilky nebo fax), které nabízejí více bezpečnosti než nešifrované zprávy e-mailem.

Soubory cookies

Společnost Zapf Creation AG používá na několika místech takzvané soubory Cookies. Soubory cookie pomáhají upravit naši nabídku tak, aby byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížeč (lokálně na Vašem pevném disku).
Prostřednictvím těchto cookies je možná analýza toho, jak uživatelé používají naše webové stránky. Díky tomu můžeme obsah webové prezentace odpovídajícím způsobem upravit podle potřeb návštěvníka. Navíc máme díky cookies možnost měřit účinnost určité reklamy a upravit její umístění například podle tematických zájmů uživatelů.
Většina námi používaných souborů cookies jsou tzv. „relační soubory cookie“. Ty se po skončení vaší návštěvy automaticky smažou.
Dále používáme takzvané „trvalé soubory cookies“. Ty zůstávají uloženy v počítači mezi jednotlivými relacemi prohlížeče a při zavření internetového prohlížeče se nemažou. Uložené soubory cookies nebo ekvivalentní datové věty mají životnost 30 dnů a po uplynutí 30 dnů jsou smazány ze systému IT.
Abyste mohli využívat funkce našich webových stránek v plném rozsahu, prosíme, abyste souhlasili s používáním cookies. Pokud byste cookies zablokovali, je možné, že byste některé funkce našich webových stránek nemohli používat.
Většina webových prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Pokud si tyto informace raději nepřejete zasílat, můžete nastavení svého prohlížeče změnit.

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webové analytické služby poskytované společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané "cookies", tedy textové soubory uložené v počítači, které umožňují analyzovat používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě aktivní anonymizace adresy IP na těchto stránkách bude Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Jen ve výjimečných případech se úplná IP adresa přenáší na server společnosti Google v USA a tam se zkracuje. Jménem provozovatele těchto webových stránek použije Google uvedené informace k vyhodnocení Vašeho užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitě na stránkách a poskytování služeb spojených s užíváním internetu ve vztahu k provozovateli stránek. IP adresa zprostředkovaná Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není společností Google spojena s ostatními údaji. Ukládání souborů cookie můžete zakázat prostřednictvím příslušného nastavení svého prohlížeče: upozorňujeme však na to, že v takovém případě nemohou být všechny funkce internetové stránky poskytovány v plném rozsahu. Kromě toho můžete shromažďování údajů spojených s užíváním internetové stránky (včetně Vaší IP adresy) společností Google a jejich zpracování zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul internetového prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu. Aktuální odkaz je https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Pokud by Váš webový prohlížeč (například při vyvolání naší internetové nabídky z Vašeho smartphonu) nepodporoval výše uvedený odkaz k doplňku (zásuvnému modulu) webového prohlížeče, můžete zabránit sběru dat nástrojem Google Analytics také tím, že kliknete na následující odkaz. Tím se zapíše cookie k odhlášení sběru dat, který zabrání budoucímu sběru Vašich dat při návštěvě těchto webových stránek: Deaktivovat Google Analytics

Využívání a předávání osobních údajů / účelové použití

Všechny osobní údaje, které se od Vás dozvíme během používání webových stránek Zapf Creation AG, budou zaznamenávány, zpracovávány a využívány pouze k uvedenému účelu. Přitom dbáme, aby se tak dělo jedině v rámci platných právních předpisů resp. pouze s vaším souhlasem.
Získané osobní údaje žádným způsobem nezveřejňujeme, neprodáváme ani nepředáváme jiným způsobem jiným osobám. Tyto údaje se v žádném případě nepoužívají k reklamním účelům.

Práva dotčených osob

Máte právo obdržet informace o předmětných osobních údajích, dále na jejich opravu nebo smazání, pokud těmto činnostem nejsou na překážku žádné zákonné archivační povinnosti. Máte také právo požadovat od společnosti Zapf Creation AG omezení zpracování a máte právo vznést námitky proti zpracování dat a právo na přenositelnost dat. Navíc máte také právo podat stížnost u dozorčího úřadu.

Rutinní smazání a zablokování osobních údajů

Společnost Zapf Creation AG zpracovává a ukládá osobní údaje příslušné osoby jen po dobu, která je potřeba k dosažení účelu, ke kterému byly údaje uloženy, nebo po dobu, po kterou platí zákonná archivační lhůta. Po dosažení účelu resp. po uplynutí lhůty budou příslušná data rutinně smazána, pokud již nebudou třeba ke splnění smlouvy nebo k přípravě smlouvy.

Ochrana osobních údajů při zpracování žádostí o ZAMĚSTNÁNÍ

Společnost Zapf Creation AG shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání za účelem zpracování žádostí o zaměstnání. Zpracování může probíhat také elektronicky. To se děje v případech, kdy uchazeč zašle společnosti Zapf Creation AG odpovídající podklady žádosti o zaměstnání elektronickou cestou e-mailem. Pokud společnost Zapf Creation AG uzavře s uchazečem o zaměstnání smlouvu o zaměstnání, předané údaje budou uloženy za účelem zpracování zaměstnaneckého poměru v souladu se zákonnými předpisy. Jestliže společnost Zapf Creation AG s uchazečem o zaměstnání neuzavře smlouvu o zaměstnání, budou jeho podklady týkající se žádosti o zaměstnání smazány v souladu se zákonnými ustanoveními po oznámení rozhodnutí o odmítnutí zaměstnání, pokud takové smazání neporušuje jiné oprávněné zájmy firmy. Jiným oprávněným zájmem v tomto smyslu je například povinnost prokázat v procesu podle německého zákona o všeobecném rovnoprávném jednání (AGG).

Bezpečnost dat

Abychom ochránili údaje našich zaměstnanců/zákazníků/dodavatelů, které jsou u nás uloženy, před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, poškozením nebo přístupem neoprávněných osob, realizovali jsme odpovídající technická a organizační opatření. Bezpečnostní úrovně jsou průběžně kontrolovány ve spolupráci s odborníky na zabezpečení a jsou upravovány v souladu s novými standardy zabezpečení.

MÁTE OTÁZKY K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V případě dotazů k ochraně osobních údajů se obraťte se na: Datenschutz(at)zapf-creation.de nebo poštou na adresu Zapf Creation AG, heslo „Datenschutz“, Mönchrödener Str. 13, 96472 Rödental, Německo.